Topný plyn propan-butan určen pro vytápění, vaření, grily, pájky, hořáky, kempové vařiče aj.

Je plněn v lahvích o obsahu-typu lahve: 2kg, 10kg, 33kg.

Typ lahve je odvozen od obsahu náplně, tedy váhy samotného plynu a to v kilogramech.

Topný plyn propan určen pro průmyslové využití k hořákům a teplovzdušným agregátům, také spotřebičům s vyšším odběrem plynu.

________________________________________________________________________

Pohonný plyn propan-butanVZV (vysokozdvižných vozíků)   určen pro pohon vysokozdvižných vozíků s kapalnou fází, která zajišťuje plynulost a efektivitu provozu VZV.

Láhev je na VZV umístěna v ležaté či stojaté poloze, používá se výhradně pro provoz VZV, nesmí být z bezpečnostních důvodů používána v domácnosti.

Je plněna v lahvích o obsahu-typu láhve: 11kg s označením VZV.